Въведение в принципите на Art of Hosting

Изкуството на смислените срещи

Това е въвеждащ семинар, който разглежда теорията и практиката на Art of Hosting, известно още като лидерство на участието. Hosting или да бъдем ‘домакини’ на разговорите се свързва със създаването на такава среда, в която хората показват най-доброто от себе си и където има място за колективната интелигентност. Art (изкуство) предполага, че за постигането на тези резултати няма рецепта – то е по-скоро изкуство, което може да бъде усвоено с талант, усет и много практика. Базира се на допускането, че хората влагат енергията и ресурсите си най-вече в онези неща, които имат най-голямо значение за тях. Art of Hosting съчетава няколко силни процеса за водене на групови разговори, които мотивират хората да поемат отговорност за предизвикателствата, пред които са изправени.

Семинарът се фокусира върху теми свързани с ролята ни на водещи и организатори на срещи –как достигаме до истинското намерение за дадена среща и формулираме въздействащи въпроси, как отправяме силна покана и кое ни помага да присъстваме тук и сега и създаваме подходящо пространство за смислени и ефективни разговори.

лично ниво

Как се става лидер, който вдъхновява участието на другите? Как да съм пример за другите за това, което искам да създам?

групово ниво

Как се прави преходът към лидерство на участието? Как културата на участие променя начина, по който мислим за себе си и за организацията?

организационно ниво

Как мога да създам пространство, в което другите да се изявят?
Двата модула включват разглеждане на основните принципи, които стоят зад лидерството на участието и практическо прилагане на основополагащите методи. Допълнително ще работим по подготовката (дизайн) на конкретни предстоящи срещи (според нуждите на участниците), където в детайли да могат да се разберат принципите на лидерството на участието.

 

Семинарът е подходящ за всеки, който работи с групи и екипи и е изправен пред предизвикателството да създаде среда за максимална изява на хората и същевременно постигане на поставените цели.

 

След семинара участникът ще придобие:
• Разбиране за основните принципи на методите на участието;
• Разбиране и личен опит с избрани методи (Circle, World Café, Open Space, Appreciative Inquiry);
• Съпреживяване на практиката на лидерството на участието.

ОБУЧИТЕЛИ

Емилия Илиева-Крайнова

Емилия Илиева-Крайнова

Емилия Илиева-Крайнова е обучител, коуч и фасилитатор на големи групи. През 2004 г. тя е вдъхновена да донесе методите Световно кафене, Технология на отвореното пространство и Работилница на бъдещето в България и организира първите събития, свързани с тях в рамките на проект за сътрудниечство между Източна и Западна Европа. Оттогава тя постоянно прилага тези методи в своята работа в различен контекст – от корпоративни обучения до работа с училища и неправителствени организации. Емилия е обучител по ненасилствена комуникация (ННК) и е активно ангажирана в разпространението на методите на ННК в България и на международно ниво. Тя е основател и управител на организацията Communication Academy, която се фокусира върху обучителни програми за автентично общуване, емпатия и емоционална интелигентност за деца и възрастни. От 2013 г. е активен участник в екипа по подготовката и изнасянето на първите две обучения от международната мрежа на Art of Hosting в България.
Антон Вълков

Антон Вълков

Антон Вълков е обучител и консултант по устойчиво развитие. От 2011 е практик в международната мрежа на Art of Hosting, като е един от двигателите на първите обучения в България през последните две години, които събират общо над 100 участници. Има опит като участник и обучител в проекти, свързани с методите на участието и т.нар. лидерство чрез участие в Швеция, Словения и Гърция. Прилага методите в своята работа като бизнес консултант, както и в множество проекти с неправителствения сектор, образованието и малки стартиращи компании.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

За мен обученията, в които участвах ми осигуриха липсващи парчета от пъзела на общуването в компанията, в която работя. Беше ми полезна практическата ориентация на казусите, които разглеждахме и конкретните възможности за решаването им. Свободата в начина на протичане на дискусиите стана причина да получа максимума от тях и да ги използвам непосредствено в провежданите след това срещи, като в същото време е доказателство за сериозната ви работа при подготовката им.

Павлина Манчева, ЧЕЗ Разпределение България

Беше ми спокойно с вас, имах усещането, че прекарвам времето си с хора, които ги е грижа за това какво ще получа и доколко то ще ми бъде от полза. Преживяването беше и много полезно - успях да обърна внимание на някои елементи от Art of Hosting, които винаги са ми били интересни - специално частта с формулирането на въпросите. Хареса ми личното ви присъствие и откритото споделяна на вашите убеждения, знания, опит или съмнения, свързани с отделните практики. Бих се записала отново при вас за друго преживяване!

Климентина Рашева, denkstatt България

ДАТА И МЯСТО

19 и 26 май 2015 г., 10.00-17.00
София, бул. Цар Борис III 99-101, Серендипити – пространства за общуване

 

Такса за участие 350 лв.

 

Обучението ще се проведе в два модула, всеки с продължителност 6 часа (от 10 до 17 чaса). Таксата включва подготовката и изнасянето на 12-часово обучение, както и всички материали, включително и работна книга, представяща методите на български и английски език. Плащането се извършва по банков път.

НАУЧИ ЗА НОВИ ДАТИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

Communication Academy е обучителна организация, която фокусира дейността си върху темата за качественото общуване между хората с убеждението, че общуването и комуникацията е съществена част от живота на всеки човек. В бизнес контекст Communication Academy е специализирана в курсове и семинари за емоционална интелигентност, емпатия, вътрешно-екипна комуникация, разрешаване на конфликти и израждане на екипен дух. Бизнес семинарите са предназначени както за подобряване на общуването и работната средата между служителите във фирма, така и създаването на отлична комуникация с контрагенти извън компанията – клиенти, партньори, доставчици.