Диалог – разговор с център, а не със страни

Лекция

Какво означава да водим разговор чрез диалог, а не чрез дискусия или дебат?
По какъв начин мога едновременно да имам своя собствена позиция и да съм част от истински разговор, в който да се свържа с останалите участници?
Как постигаме резултати, без предварително да задаваме изхода от една среща?
В кои ситуации диалогът ще помогне за постигане на по-добри резултати?

Диалогът е изкуството да мислим заедно. Той създава пространство за свързване на групите около това, което ги обединява и дава възможност за раждането на новото – онова, което възниква по време на разговора, важното тук и сега, а не само мненията и позициите, които предварително имаме. Диалогът позволява за дълбочина и истинско изследване на важните въпроси за една група.

 

Каним ви на лекция и разговор по темата за диалога, който е в основата на всички методи на участието и практиката за провеждане на смислени разговори Art of Hosting. Заедно, прилагайки диалога на практика ще проучим кои са принципите на разговора чрез диалог и кои са уменията, необходими ни, за да бъдем част от истински диалог.

ВОДЕЩИ

Емилия Илиева-Крайнова

Емилия Илиева-Крайнова

Емилия Илиева е автор и водещ на стотици семинари в България, Европа и Япония, посветени на общуването, емпатията и свързването между хората. Позната най-вече като основното лице в разпространение на идеите на емпатията и ненасилствената комуникация (ННК) в България от 2004 година насам. Тя създава Communication Academy и сформира екип от професионалисти, с които развиват дейността по разпространение на методите в България и Европа през различни програми и курсове.
Антон Вълков

Антон Вълков

Антон Вълков е обучител и консултант по устойчиво развитие. От 2011 е практик в международната мрежа на Art of Hosting, като е един от двигателите на първите обучения в България през последните две години, които събират общо над 100 участници. Има опит като участник и обучител в проекти, свързани с методите на участието и т.нар. лидерство чрез участие в Швеция, Словения и Гърция. Прилага методите в своята работа като бизнес консултант, както и в множество проекти с неправителствения сектор, образованието и малки стартиращи компании.

ДАТА И МЯСТО

15 януари 2015, 19.00 – 20.30
София, ул. Люлин планина 42

 

Таксата за участие е 30 лв.

 

Плащането се извършва по банков път.

НАУЧИ ЗА НОВИ ДАТИ
2 февруари 2015, 18.30 – 20.00
Пловдив, ул. Христо Дюкмеджиев 6

 

Таксата за участие е 20 лв.

 

Плащането се извършва по банков път.

НАУЧИ ЗА НОВИ ДАТИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

Communication Academy е обучителна организация, която фокусира дейността си върху темата за качественото общуване между хората с убеждението, че общуването и комуникацията е съществена част от живота на всеки човек. В бизнес контекст Communication Academy е специализирана в курсове и семинари за емоционална интелигентност, емпатия, вътрешно-екипна комуникация, разрешаване на конфликти и израждане на екипен дух. Бизнес семинарите са предназначени както за подобряване на общуването и работната средата между служителите във фирма, така и създаването на отлична комуникация с контрагенти извън компанията – клиенти, партньори, доставчици.