Обучителен цикъл: Практика на диалога при работа с групи

Как събираме хората за стратегически разговори, които ни позволяват да посрещнем работните предизвикателства и същевременно да останем свързани едни с други? Кои са методите на провеждане на срещи, които предлагат минимална структура и създават пространство за колективна интелигентност на групите да се прояви?

Лидерството на участието се базира на основното разбиране, че организациите, подобно на природните системи, са живи организми и имат способността да се самоорганизират и намират сами решенията, които са най-добри за тях. От лидерите в тези организации се изискват нови умения – присъствие тук и сега, дълбоко слушане и създаване на пространство за изява на всички. Срещите и разговорите, които водим са в основата на успеха, тъй като именно там се свързваме с другите, намираме отговори и взимаме решения. Този курс разглежда в детайли няколко основополагащи метода на участието, базирани на диалога, които предлагат конкретна, но проста рамка за въвличането на малки и големи групи в разговори, които водят до ефективни резултати. Всички те предполагат ролята на ‘домакин’ на разговора – човек, който да създаде пространство за проявата на колективната мъдрост. В диалога работим с това, което е актуално за групата в момента и улавяме раждането на новото, непознато досега знание и му даваме пространство да се прояви.

 

Наред с теоретичната част относно всеки метод, курсът ще се фокусира върху развитие именно способността да създаваме и удържаме пространството и да бъдем добри ‘домакини’ на разговори, отвъд традиционните техники на модериране и фасилитиране.

МОДУЛИ

19 февруари 2015

Позитивното изследване (Appreciative Inquiry) се основава на търсене и изследване на това, което работи в една система. Изграждането на бъдещи решения стъпва именно върху силните страни и позволява на участниците да погледнат отвъд решаването на проблемите и да създадат желаното бъдеще.

26 февруари 2015

Технологията на отвореното пространство е метод за откриване на потенциала на по-големи групи, около това, което наистина ги вълнува и е важно за тях. Дневният ред на срещата се определя в началото ѝ от самите участници, а форматът позволява провеждането на множество паралелни разговори по една обща тема и събирането на голям брой идеи и решения като резултат.

12 март 2015

Кръгът още от древността е в основата на всички методи за провеждане на срещи. Макар и със съвсем проста на пръв поглед структура, кръгът предлага забавяне на скоростта на разговорите и дълбочина на темите и е мощен инструмент за свързване на групите около това, което ги обединява.

19 март 2015

Семинар за създаване на бъдещето (Zukunft Werkstatt) е оригинален метод за създаване на бъдещи идеи и планове, който първоначално дава пространство на участниците да говорят за проблемите и да се оплакват, след което да пристъпят към фаза на мечтаене и накрая изграждането на работеща идея или план.

26 март 2015

ProAction Café произлиза от два популярни метода – Технологията на отвореното пространство и Световното кафене, като фокусира вниманието върху конкретни проекти на участници в една среща и мобилизирането на ресурса на групата да допринесе за тяхното развитие.

02 април 2015

Storytelling/Разказване на истории. Историите са в основата на нашия живот – както на лично, така и на организационно ниво. Те съдържат както светогледа, така и мъдростта от преживяванията ни. Ключът към оползотворяване на техния потенциал е да се научим да работим с историите. Кои са историите, които живеем? Кои са историите, от които сме част или искаме да бъдем част? Как историите, които разказваме влияят на развитието на организациите? На тези въпроси ще търсим отговори заедно с Мери Алис Артър, която специализира в използването на историите в служба на позитивна системна промяна и като начин за достигане до колективна интелигентност за критични теми.

ВОДЕЩИ

Емилия Илиева-Крайнова

Емилия Илиева-Крайнова

Емилия Илиева е автор и водещ на стотици семинари в България, Европа и Япония, посветени на общуването, емпатията и свързването между хората. Позната най-вече като основното лице в разпространение на идеите на емпатията и ненасилствената комуникация (ННК) в България от 2004 година насам. Тя създава Communication Academy и сформира екип от професионалисти, с които развиват дейността по разпространение на методите в България и Европа през различни програми и курсове.
Антон Вълков

Антон Вълков

Антон Вълков е обучител и консултант по устойчиво развитие. От 2011 е практик в международната мрежа на Art of Hosting, като е един от двигателите на първите обучения в България през последните две години, които събират общо над 100 участници. Има опит като участник и обучител в проекти, свързани с методите на участието и т.нар. лидерство чрез участие в Швеция, Словения и Гърция. Прилага методите в своята работа като бизнес консултант, както и в множество проекти с неправителствения сектор, образованието и малки стартиращи компании.

ДАТА И МЯСТО

19 февруари – 2 април 2015, 10.00 – 18.00
София, бул. Цар Борис III 99-101, Серендипити – пространства за общуване

 

за модули 1-5: 190 лв./модул, за модул 6 – 250 лв. Обща цена за целия цикъл – 960 лв.

 

Плащането се извършва по банков път.

НАУЧИ ЗА НОВИ ДАТИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

Communication Academy е обучителна организация, която фокусира дейността си върху темата за качественото общуване между хората с убеждението, че общуването и комуникацията е съществена част от живота на всеки човек. В бизнес контекст Communication Academy е специализирана в курсове и семинари за емоционална интелигентност, емпатия, вътрешно-екипна комуникация, разрешаване на конфликти и израждане на екипен дух. Бизнес семинарите са предназначени както за подобряване на общуването и работната средата между служителите във фирма, така и създаването на отлична комуникация с контрагенти извън компанията – клиенти, партньори, доставчици.