Модериране на срещи

Когато се срещаме с колеги и партньори сме винаги фокусирани върху съдържанието на разговора и рядко обръщаме внимание на процеса, през който преминаваме като група. И в усилието си да модерираме и водим групата към определено решение или резултат трябва да балансираме двете роли – на пълноправен участник, който има своето мнение и позиция и на водещия срещата, който да позволи на всички да се изявят. Понякога този баланс е много труден и се налага включването на безпристрастен, външен модератор, който да се погрижи за процеса и да позволи на екипа да се отдаде изцяло на съдържанието.

Екипът ни има опит във воденето на срещи – от вътрешно-екипни, до големи диалози на обществени теми. Нашето разбиране се базира на ролята на ‘домакини’ – стремим се да създадем такова пространство, в което участниците в срещата да постигнат своите намерения. Което да позволява да се чуят и изследват всички гледни точки и да се намери това, което обединява групата и за което тя има енергия да действа. Фокусираме се върху процеса, през който преминаваме като група, тъй като често той е определящ за крайния резултат от една среща.

РАЗГОВОРИТЕ, КОИТО ВОДИМ

Срещи на работни екипи около теми, които са важни за тях – ефективна вътрешна комуникация, сплотяване на екипа, изграждане на визия и планове.

Експертни или отворени диалози и кръгли маси, в които е важно да се чуят и включат всички разнообразни гледни точки и мнения, дори и такива, които на първи поглед си противоречат.

Конференции и семинари по обществено-значими или корпоративни теми за големи групи. Използваме методите на участието – Технология на отвореното пространство, Световно кафене, Семинари за създаване на бъдещето и др., които позволяват активно включване и ангажираност в големи групи (от 20 до 200 и повече участника) и изява на колективната интелигентност.

ПОДКРЕПЯМЕ КЛИЕНТИТЕ СИ СЪС СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ

Еднократни консултации за хора, които искат да свикат една среща по нов начин и без да канят външен модератор.

Индивидуални обучения по методите за водене на срещи по философията на лидерството на участието (participatory leadership).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

Communication Academy е обучителна организация, която фокусира дейността си върху темата за качественото общуване между хората с убеждението, че общуването и комуникацията е съществена част от живота на всеки човек. В бизнес контекст Communication Academy е специализирана в курсове и семинари за емоционална интелигентност, емпатия, вътрешно-екипна комуникация, разрешаване на конфликти и израждане на екипен дух. Бизнес семинарите са предназначени както за подобряване на общуването и работната средата между служителите във фирма, така и създаването на отлична комуникация с контрагенти извън компанията – клиенти, партньори, доставчици.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Ако желаете да ви издадем фактура, попълнете полетата по-долу.ПИШЕТЕ НИ