Blog

Стефан Апостолов: Истинското лидерство е да въвличаш екипа си

Интервю със Стефан Апостолов – главен оперативен директор на ЧЕЗ Разпределение и лектор на Форум „Как изграждаме ангажираност на служителите в компаниите“ на 22 май 2015 г.

 

Въвлечените служители вървят ръка за ръка с промените в лидерския стил и цена, която сме склонни да платим. Кои  са промените, които ти направи? И каква е цената, която плащаш всеки ден? 

Осъзнавайки, че промяната е самият живот, разбираш, че всеки ден научаваш нови неща и самият ти се развиваш, като човек и лидер (двете неща вървят ръка за ръка). Развиваш лидерския си стил и компетентност. Бих казал, че всеки ден не плащаш цена, а се възнаграждаваш, ако си в потока на живота и израстваш, ако срещнеш предизвикателство. Защото, за да сме лидери около нас, трябва първо да сме лидери на себе си.

 

В кой момент от пътя ти на лидер темата за въвличането на служителите в компанията стана централна за теб и защо?  

От първия ми работен ден. Аз работя в енергетиката. Тук винаги се работи в екип: заради безопасност и заради сложност. Често се работи в екстремни условия и за да може да си успешен, като лидер тук осъзнах много рано, че това може да стане само чрез въвличането на хората, които водиш. Разбира се по пътя на развитието ми начините, по които въвличам се развиват. От значение е и развитието на информираността на хората, с които работиш, но през цялото време за мен централно място е заемало и заема мотивирането на хората, чрез въвличане.

 

Имаш ли своя тайна, с която ти оставаш въвлечен с целите на компанията?  

Не няма тайна. Когато приема и осъзная целите на компанията, като мои лични цели, то тогава се чувствам въвлечен и мога да въвличам. Потребността да вървиш чрез целите си към целите на компанията е за мен най-мощният мотиватор.

0