Лекция Лидерство на участието

Какви са уменията, необходими да водим с по-малко йерархия и повече свобода и креативност? Можем ли да водим като в същото време слушаме и следваме екипа си? Как достигаме до знанията и уменията на групите, за да се справяме с все по-сложните предизвикателства?

В тази лекция разглеждаме лидерството през уменията за създаване на пространство за важни и стратегически разговори, за слушане и достъп до колективната интелигентност. За да достигнем до новите решения и идеи, организациите и екипите трябва да позволят на хаоса и неизвестността да са част от ежедневието им. Именно този тип лидерство, който успява да навигира между хаоса и реда, между плановете и неизвестното, между собствената позиция на лидера и желанието на екипа, наричаме лидерство на участието. Това е лидерството на организациите, които все повече приличат на мрежи от съратници, а не на тежки бюрократични структури. Лидерство, отвъд формалните позиции и роли, което може да бъде подето от всеки един член на екипа.

ВОДЕЩ

Антон Вълков е обучител и консултант по устойчиво развитие. От 2011 е практик в международната мрежа на Art of Hosting, като е един от двигателите на първите обучения в България през последните две години, които събират общо над 100 участници. Има опит като участник и обучител в проекти, свързани с методите на участието и т.нар. лидерство чрез участие в Швеция, Словения и Гърция. Прилага методите в своята работа като бизнес консултант, както и в множество проекти с неправителствения сектор, образованието и малки стартиращи компании.

ДАТА И МЯСТО СОФИЯ

17 февруари, 19:00-20:30
СОФИЯ, БУЛ. ЦАР БОРИС III 99-101, СЕРЕНДИПИТИ – ПРОСТРАНСТВА ЗА ОБЩУВАНЕ

 

Таксата за участие е 30 лв.

 

Плащането се извършва по банков път.

НАУЧИ ЗА НОВИ ДАТИ

ДАТА И МЯСТО ПЛОВДИВ

12 февруари, 18:30-20:00
ПЛОВДИВ, УЛ. АСЕН ХРИСТОФОРОВ 2 (ДЕЙТА ПЛЮС)

 

Таксата за участие е 20 лв.

 

Плащането се извършва по банков път.

НАУЧИ ЗА НОВИ ДАТИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

Communication Academy е обучителна организация, която фокусира дейността си върху темата за качественото общуване между хората с убеждението, че общуването и комуникацията е съществена част от живота на всеки човек. В бизнес контекст Communication Academy е специализирана в курсове и семинари за емоционална интелигентност, емпатия, вътрешно-екипна комуникация, разрешаване на конфликти и израждане на екипен дух. Бизнес семинарите са предназначени както за подобряване на общуването и работната средата между служителите във фирма, така и създаването на отлична комуникация с контрагенти извън компанията – клиенти, партньори, доставчици.