Blog

Практиката на кръга – лидер във всеки стол

Майката на всички методи – така наричат много практици метода на кръга. От една страна, защото както и да планираме да проведем една среща, неминуемо ще използваме под някаква форма кръга. От друга – кръгът се прилага още от древни времена и е по-скоро културно наследство, което сякаш сме позабравили как да прилагаме, но пък намира все повече приложения в сложния заобикалящ ни свят.

 

Кръгът е формата, в която сме сядали като групи от хора от древността – да се опознаем, да разговаряме и да взимаме решения заедно, да бъдем общност. Затова не бихме казали, че научаваме как да водим разговори в кръг, а по-скоро си припомняме това позабравено умение.

 

Съвременният свят ни подрежда в редове – в училище, в университета, на презентации и лекции. В офиса седим около ръбовете на големи маси, които сякаш само затрудняват свързването и общуването. Кръгът е такава геометрична фигура, която по естествен начин ни позволява да слушаме, да бъдем чути, да се уважаваме, както и да мислим и създаваме заедно. Там всеки е еднакво отдалечен от центъра и всички се виждаме.

 

Разговорите в кръг са в основата на демокрацията и участието. Той изключва налагането на йерархия, власт или контролиращи структури. С простата си форма създава равнопоставеност между всички в него, независимо от техните роли и произход.

 

Кръгът предполага безкрайност, надграждане и своеобразен мир. Кръгът няма начало и край. Никой не се опитва да надмогне останалите. Това е особено необходимо в условията на противопоставяне, прибързване и насилена ефективност, с които се отличават много работни срещи.

 

Когато подготвяме една среща, можем да следваме принципа от архитектурата – формата следва функцията. За определен тип срещи – онези, в които търсим дълбочина, разбиране, помирение на различни гледни точки, уважение, осъзнаване и свързване – кръгът е формата, която най-добре би послужила за постигане на целта.

 

Център на кръга е силен въпрос, който идва от автентичното намерение на този, който свиква срещата. Когато разговаряме в кръг отговаряме на въпроса в центъра, а не толкова на останалите участници в групата.

 

Често ни питат какви са правилата на един кръг. Няма правила. Но има три основни практики, които се опитваме да прилагаме и на които се учим постоянно:
• Говорим с намерение. Говорим само тогава, когато наистина имаме да кажем нещо.
• Слушаме с внимание и с цел да разберем, а не да отговорим.
• Грижим се за благото на цялата група.

 

Антон Вълков

В статията са използвани цитати от книгата ‘Пътят на кръга. Лидер във всеки стол’ на Кристина Болдуин и Ан Линеа (The Circle Way. A Leader in Every Chair)

2