COMMUNICATION ACADEMY

БИЗНЕС КУРСОВЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

Communication Academy подпомага бизнеса в изграждане на ангажираност сред служителите за постигане на фирмени цели и по-високи резултати в работата. Чрез иновативни методи на обучение, комуникация и консултация, вътре в екипите се внася ефективност, вдъхновение и иновация в работният им процес. Вижте какво казва един от нашите клиенти за проект, който осъществихме заедно.
Нашите шестмесечни асесмънти, оценяващи нивото на израстване на екипа в ЧЕЗ Разпределение АД, както и потенциала му да развива регионалните екипи, показват един устойчив тренд на повишаване въвлечеността на мениджърите, както и желанието им да развиват тази култура в звената си. Обективен измерител на това е получаването на бронзова степен на Investor in people (единствени в България) за фирма с високо ниво на въвлеченост на персонала и споделяне на фирмените мисия и визия.

------------------------
Стефан Апостолов, Главен оперативен директор и Член на Управителния съвет на ЧЕЗ Разпределение АД

КОИ СМЕ НИЕ?

 

Ние сме обучителна организация с екип от професионалисти, която фокусира дейността си върху качественото общуване между хората, базирано на принципите на методите на участието известни още като Art of Hosting, емпатията и ненасилствената комуникация.

 

Communication Academy е пионер в прилагането на методите на участието и емпатията в бизнес среда, като предизвиква традиционното разбиране за ролите, които лидерите имат в организациите и оттам възприятието на служителите за техните роли и тях самите.
ЕКИП

КАК ПОМАГАМЕ НА БИЗНЕСА?

 

Всяка компания се е сблъсквала с проблеми в своите екипи, които рефлектират негативно на работната среда и в комуникацията с клиенти и партньори. Известно е, че системното организиране на тиймбилдинги и забавления облекчават значително стреса и изглаждат отношенията в екипа, но ефектът им е винаги временен.

 

Трайното решение е в промяна на начина на комуникация на работното място и изграждане на нова култура на общуване. Емоционалната интелигентност на работното място, умението да даваме емпатия на себе си и другите и изграждането на екипен дух увеличават удоволствието от работата, действат мотивиращо и спомагат за постигане на по-добри резултати.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

 

Ние разработихме курсове и семинари, които съчетават в себе си идеи за устойчиво бизнес развитие в две основни посоки – създаване на здравословна и продуктивна вътрешно-фирмена среда и поддържане на ефективна и позитивна комуникация с партньори и клиенти.

 

Нашите консултации са насочени към трайно изграждане на мотивация и ангажираност сред служителите в организациите, които целят да подобрят резултатите и да постигнат заложените цели.
КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ
БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ
АНГАЖИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

АНГАЖИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

Ако търсите как да ангажирате ключовите си служители с целите на компанията и с ключови проекти в които участват.

ПОВЕЧЕ

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В БИЗНЕС СРЕДА

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В БИЗНЕС СРЕДА

Какви умения се развиват на курса: Умения за емоционален самоконтрол и само мотивация. Умения за зачитане на емоциите на клиенти и колеги. Умения за по-задълбочено познаване на потребностите на клиентите.

ПОВЕЧЕ

УСПЕШНИ ПРОДАЖБИ С ЕМПАТИЯ

УСПЕШНИ ПРОДАЖБИ С ЕМПАТИЯ

За да сключим успешна сделка, важното е как да открием истинските потребности на клиента и как можем да ги удовлетворим.

ПОВЕЧЕ

АНГАЖИРАНЕ И МОТИВИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКИПИ

АНГАЖИРАНЕ И МОТИВИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКИПИ

Искате вашите служители да са ангажирани повече с целите на компанията – вижте как може да стане това.

ПОВЕЧЕ

ХАРИЗМАТИЧНИЯТ ЛИДЕР

ХАРИЗМАТИЧНИЯТ ЛИДЕР

Семинарът създава умения за емоционално свързване с аудиторията и ясно изразяване на важните послания.

ПОВЕЧЕ

МОДЕРИРАНЕ НА ВАЖНИ СРЕЩИ

МОДЕРИРАНЕ НА ВАЖНИ СРЕЩИ

Залагате много на предстояща среща с управленския екип, партньори или голям брой служители и имате нужда от външен модератор, който да спомогне за постигане на целите и ефективното въвличане на всички участници и техните идеи.

ПОВЕЧЕ