УСПЕШНИ ПРОДАЖБИ С ЕМПАТИЯ

УСПЕШНИ ПРОДАЖБИ С ЕМПАТИЯ

Дайте на клиентите си Емпатия и те ще ви се отблагодарят подобаващо!

ЕЛАТЕ НА СЪБИТИЕТО:

За да научете как емоциите влияят на вземането на решение за покупка

За да разберете каква е връзката между чувства, нужди и потребности. И как това касае вашите клиенти?

За да усъвършенствате вашите умения за изграждане на отлични връзки с най-важните си клиенти.

КАКВА Е ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЧУВСТВА, НУЖДИ И ПОТРЕБНОСТИ?

 

Емпатията стъпва на пряката връзка между човешките емоции и човешките потребности. От редица видни психолози е доказано, че когато човешките потребности са удовлетворени хората преживяваме позитивни чувства и обратно когато не са удовлетворени – негативни.

 

Добрите търговци имат една невероятна способност да влизат под кожата на другите. Те имат умението да разбират това, което другите чувстват в момента. Да може да се усетят чувствата, които клиентът изпитва, кога е щастлив, тъжен, ядосан, уплашен, разочарован, вдъхновен и т.н. е една невероятна възможност. Но да знаем каква потребност поражда тези чувства и какво стои зад тях е истинската сила на Емпатията.

НО ЗАЩО ТОЧНО ПРОДАЖБИ С ЕМПАТИЯ?

Емпатията е буквално способността за интелектуално и емоционално идентифициране с някой друг до състоянието, където можете да изпитате и разберете неговите потребности, чувства, нагласи и емоции.

 

В контекста на бизнеса и най-вече на продажбите, Емпатията е едно от най-важните умения на добрия търговец.

 

Авторитетното списание Harvard Business Review публикува статия „Какво прави търговеца добър?“ (What Makes a Good Salesman). Тя е базирана на многогодишни изследвания, интервюта с над 7000 търговци и опит в повечето сектори на промишлеността.
В нея авторите доказват с примери, че Продаването с Емпатия е ключовото умение, за да бъде един търговец истинска звезда и да продава повече от своите колеги.
Повече за изследването и материала в Harvard Business Review може да видите в нашия блог.

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ НА КУРСА?

Умение за разкриване на емоциите и потребностите на клиента

 

Умение за разбиране на чувствата и нуждите на клиента

 

Умение за изграждане и запазване на доверието на клиента.

 

Умение за преодоляване на възражение или отказ.

 

И най важното:

 

УМЕНИЕТО ЗА ЕМПАТИЧНО СВЪРЗВАНЕ С КЛИЕНТА

 

И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТЛИЧНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

ЗАЩО ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ?

 

Причината е само една: ПРОДАВАЙТЕ ПОВЕЧЕ!

Идентифицирайте най-важните си клиенти, изградете емпатична връзка с тях и те ще Ви се отблагодарят подобаващо

 

 

Ако използвате ЕМПАТИЯТА те ще осъзнаят, че успехът им се дължи и на вас, като един добър техен партньор на когото могат да разчитат.

ВОДЕЩИ

ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА

Емилия Илиева е обучител, коуч и фасилитатор на големи групи. Тя е автор и водещ на стотици семинари в България, Европа и Япония, посветени на общуването, емпатията и свързването между хората. Позната най-вече като основното лице в разпространение на идеите на емпатията и ненасилствената комуникация (ННК) в България от 2004 година насам. Тя създава Communication Academy и сформира екип от професионалисти, с които развиват дейността по разпространение на методите в България и Европа през различни програми и курсове.

ВИШАН КРАЙНОВ

Вишан Крайнов има над 15 годишен опит като търговец на различни позиции – Мениджър ключови клиенти, над 7 години е Търговски мениджър за Източна Европа на международната сертифицираща организация ISACert. Развива мрежата на компанията в Източна Европа с офиси в България, Сърбия, Хърватска, Румъния. Водил е преговори и сключвал договори с големи мултинационални компании.Обучава се в метода на ненасилствена комуникация (ННК) и емпатия през 2010 г.

ДАТА: 23.02.2017 г.

ПРОГРАМА

9:00 – 9:30 Сутрешно кафе

 

9:30 – 10:30 Какво е Емпатия в процеса на продажби?

 

10:30 – 10:45 Почивка

 

10:45 – 12:00 Емоции, Чувства, Нужди и Потребности на клиентите. Как да ги откриваме в клиентите ни.Как да ги удовлетворяваме?

 

12:00 – 13:00 Обяд

 

13:00 – 14:00 Как да преодолявате възражения и отказ чрез Емпатия?

 

14:00 – 14:15 Почивка

 

14:15 – 15:30 Как да Изградите отлични връзки с най-важните си клиенти?

 

15:30 – 15:45 Почивка

 

15:45 – 16:30 Упражнения и решаване на практически казуси?

 

16:30 – 17:15 Въпроси и отговори

 

17:30 – Край на семинара

ТАКСА УЧАСТИЕ: 160 лв с ДДС

Ако желаете да ви издадем фактура, попълнете полетата по-долу.РЕГИСТРАЦИЯ

Communication Academy е пионер в прилагането на методите на участието известни още като Art of Hosting, емпатията и ненасилствената комуникация в бизнес среда като предизвиква традиционното разбиране за ролите, които лидерите имат в организациите и оттам възприятието на служителите за тях техните роли и тях самите.