Емпатия и емоционална интелигентност в бизнес среда

Семинарът разглежда динамиката на емоциите в работна среда и емоционалната интелигентност, като поддържането на баланса между мъдростта на сърцето и силата на трезвата преценка на ума.

ВЪПРОСИ, КОИТО РАЗГЛЕЖДАМЕ

Можем ли и как да контролираме и управляваме собствените си емоции и емоциите на другите?
Защо и как емоциите, когато се използват автентично добавят стойност в бизнес комуникацията?
Как да мотивираме сами себе си и да се справяме с негативните си емоции и настроения, с провалите и трудностите, които срещаме в работата си?
Емоция ли е стресът? И как да се справяме с него?
Кои са истинските причини за гнева? Как да се справяме със собствения си гняв и гнева на недоволни клиенти?
Има ли здравословни и незадравословни модели за овладяване на емоциите?

УМЕНИЯ, КОИТО СЕ РАЗВИВАТ НА КУРСА

Умения за емоционален самоконтрол и само мотивация.
Умения за зачитане на емоциите на клиенти и колеги и по този начин за преодоляване на нарастване на напрежение.
Умения за емпатично свързване с клиенти и по този начин за по-задълбочено познаване на техните потребности.
Умения за здравословно справяне със стреса на работното място.

ИНФОРМАЦИЯ