.

АНГАЖИРАНИ СЛУЖИТЕЛИ - УСПЕШНИ КОМПАНИИ

АНГАЖИРАНИ СЛУЖИТЕЛИ - УСПЕШНИ КОМПАНИИ

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА АНГАЖИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

ЗАЩО ДА ДОЙДЕТЕ НА ТОВА СЪБИТИЕ?

Да участвате в определянето на 10-те Добри практики за ангажиране на служителите.

За да разберете повече за подхода на Communication Academy за ангажиране на служителите.

Да споделите и да чуете за опита в ангажирането на други водещи компании в България.

Третият форум на Communication Academy, посветен на темата за ангажиране на служители е ексклузивно събитие за Изпълнителни директори и Мениджъри Човешки ресурси, който ще се фокусира върху споделянето, обсъждането и избора на някои от най-добрите практики за ангажиране на служители в България.

 

ФОРУМЪТ Е САМО С ПОКАНИ!

ЛЕКТОРИ

Лектори ще са над 20 Изпълнителни директори и Мениджъри Човешки ресурси, които ще разкажат за своя опит при ангажирането на служителите в своите компании.

 

Използвайки методи за Колективна интелигентност ще бъдат изведени 10 ДОБРИ ПРАКТИКИ за ангажиране на служителите.

 

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗСЛЕДВАТ:

 

Кои са основните фактори на ангажираността?

 

Какво влияе най-силно на ангажираността на хората към компанията, в която работят?

 

Какво да направим на практика, за да повишим ангажираността на служителите?

 

Как се мери ангажираността?

ЕЛЕМЕНТИ НА АНГАЖИРАНОСТТА

Когато за първи път се присъединим към дадена компания ние сме привлечени от заплатата, бонусите, фирмената марка.

 

Важно ли е това? Разбира се!

 

Но ние в Communication Academy тези фактори ги наричаме „елементи на удовлетворенсотта“. Те не означават, че ние сме ангажирани в това което правим.

 

Ангажираността надхвърля удовлетворението. Ангажираността се случва, когато ние намираме вдъхновение, смисъл, растеж, емпатия и свързване в това което правим.

ЗАЩО Е НУЖНО ВСИЧКО ТОВА?

 

Думата е само една: РАСТЕЖ!

Има десетки изследвания, че ангажираните служители са тези които правят компаниите велики. В бизнес практиката има хиляди примери за различни велики компании, но лидерите им винаги споделят една и съща мантра.

 

Че успехът им се дължи най-вече и благодарение на вдъхновенните хора работещи за тях.

КОИ СМЕ НИЕ?

Communication Academy работи с бизнеса за прилагане на методите на участието и емпатичния подход за повишаване на ангажираността на служителите и подобряване на екипната работа. Последните ни успешни проекти са в ЧЕЗ Разпределение и Амер Спортс България. През 2015 г. организирахме два форума, които събраха мениджъри от водещи компании и на които представихме част от методите и подходите за по-голямо въвличане на хората в организациите.

 

Вижте какво казва Стефан Апостолов, Главен оперативен директор на ЧЕЗ Разпределение АД

 

„Communication Academy подкрепи ръководния екип на компанията в подготовката и провеждането на серия от стратегически срещи с мениджъри от регионалните ни звена. Това ни позволи да бъдем по-близки до служителите си и да ги ангажираме повече с постигането на новите ни, по-високи фирмени цели. Вдъхновени сме от новата енергия, която вкарваме в работата си и планираме да въведем този подход и на по-ниските нива в компанията.

ВОДЕЩИ НА ФОРУМА

ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА-КРАЙНОВА

Емилия Илиева-Крайнова е обучител, коуч и фасилитатор на големи групи. През 2004 тя е вдъхновена да донесе методите Световно кафене, Технология на отвореното пространство и Работилница на бъдещето в България и организира първите събития, свързани с тях в рамките на проект за сътрудничество между Източна и Западна Европа. Оттогава тя постоянно прилага тези методи в своята работа в различен контекст – от корпоративни обучения до работа с училища и неправителствени организации. Емилия е обучител по ненасилствена комуникация (ННК) и е активно ангажирана в разпространението в България и на международно ниво. Тя е основател и управител на организацията Communication Academy, която се фокусира върху обучителни програми за ангажиране на служители, автентично общуване, емпатия, емоционална и колективна интелигентност. От 2013 е активен участник в екипа по подготовката и изнасянето на първите две обучения от международната мрежа на Art of Hosting в България.

АНТОН ВЪЛКОВ

Антон Вълков е обучител и консултант по устойчиво развитие. От 2011 е практик в международната мрежа на Art of Hosting, като е един от двигателите на първите обучения в България през последните години, които събират общо над 200 участници. Има опит като участник и обучител в проекти, свързани с методите на участието и т.нар. лидерство чрез участие в Швеция, Словения, Гърция, Великобритания, Испания и др. Прилага методите в своята работа като бизнес консултант, както и в множество проекти с неправителствения сектор, образованието и малки стартиращи компании.

ПРОГРАМА

Регистрация и сутрешно кафе.

Дискусионен панел: Какви са добрите практики за ангажиране на служителите?

Въведение в принципите на Методите на участието. Подходът на Communication Academy за ангажиране на служители.

Обяд и нетуркинг с другите участници.

Избор на 10-те ДОБРИ ПРАКТИКИ за ангажиране на служителите.

Обобщение на деня. Избор на тема за последваща среща.

ТАКСА УЧАСТИЕ

 

Участието във форума е само с покани

Ако желаете да ви издадем фактура, попълнете полетата по-долу.РЕГИСТРАЦИЯ

Communication Academy е пионер в прилагането на методите на участието известни още като Art of Hosting, емпатията и ненасилствената комуникация в бизнес среда като предизвиква традиционното разбиране за ролите, които лидерите имат в организациите и оттам възприятието на служителите за тях техните роли и тях самите.