Харизматичният лидер

Голямото майсторство на всяко говорене пред хора не е в думите, които използваме, а в нашата връзка с тези думи. Семинарът разглежда автентичността по време на презентиране като акцентира върху уменията за емоционално свързване с аудиторията и ясно изразяване на важните послания.

ВЪПРОСИ, КОИТО РАЗГЛЕЖДАМЕ

Каква е значимостта на емоционалната връзка на презентатора/търговеца с клиента?
Що е то харизма и кои са елементи на харизматичното представяне?
Защо и как автентичността при презентиране влияе на ефекта от казаното?
Какво включва умението да сме автентични и как да се погрижим да го развием?
Как да сме сигурни, че нашите послания са стигнали до клиента?

УМЕНИЯ, КОИТО СЕ РАЗВИВАТ НА КУРСА

Умения за представяне на идеи и продукти по вълнуващ и вдъхновяващ се начин.
Умения за задаване на въпроси, които спомагат за изграждане на връзка с клиентите.
Умения за изслушване и автентично изразяване, така че и двете страни в комуникацията да се чувстват уважени и зачетени.
Умения за предаване на ясни послания и информация по стегнат и запомнящ се начин.

ИНФОРМАЦИЯ