Бизнес консултиране

Пространство, в което участниците в срещите да постигнат своите намерения.
Communication Academy е пионер в прилагането на методите на участието известни още като Art of Hosting, емпатията и ненасилствената комуникация в бизнес среда като предизвиква традиционното разбиране за ролите, които лидерите имат в организациите и оттам възприятието на служителите за тях техните роли и тях самите.
Екипът на организацията има опит в прилагането на методите, както в компании с хиляди служители, така и в по-малки фирми, организации и различни звена и отдели. Подходите, които използваме водят до значително повишаване на нивата на въвличане, участие и ангажираност на служителите, усъвършенстване на уменията на мениджърите да прилагат различните подходи, както и да осъзнаят ролята си на домакини за успешно провеждане на важни разговори, срещи, оперативки и т.н.
Консултациите ни са насочени както към краткосрочни проекти, целящи в кратък период от време да се постигнат ефективни резултати в малък екип, така и към изграждане на цялостен процес за промяна към организационна култура базирана на емпатия и участие.
АНГАЖИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКИПИ

АНГАЖИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКИПИ

Работим заедно с мениджърите по прилагане на методите на участието за ангажиране и въвличане на служителите около организационните визия, мисия и цели. Когато се отваря пространство за стойностни разговори, задават се силни въпроси и ефективно се обобщават резултатите, екипите достигат до нови идеи, отдаденост към целите и подобрена вътрешна комуникация.

 

(Казус) ЧЕЗ Разпределение
През 2014-2015 г. екипът ни работи с ЧЕЗ Разпределение по проект за промяна на организационната структура и въвличане на мениджъри на различни нива в организацията около новите й амбициозни цели. Чрез цялостен процес съставен от обучения, модериране на срещи, коучинг за ръководния екип и регионални представители, се постигна ново ниво на участие на служителите и повишен капацитет на мениджмънта ефективно да достига до колективната интелигентност на екипите.
Проучванията ни за нивото на израстване на ръководния екип, както и потенциала му да развива регионалните екипи, показват устойчив тренд на повишаване въвлечеността на мениджърите, както и желанието им да развиват тази култура в звената си. Обективен измерител на това е получаването на бронзова степен на Investor in people (единствени в България) за фирма с високо ниво на въвлеченост на персонала и споделяне на фирмените мисия и визия. Стефан Апостолов, главен оперативен директор на ЧЕЗ Разпределение
МОДЕРИРАНЕ НА СРЕЩИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ РАЗГОВОРИ

МОДЕРИРАНЕ НА СРЕЩИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ РАЗГОВОРИ

Когато се срещаме с колеги и партньори сме винаги фокусирани върху съдържанието на разговора и рядко обръщаме внимание на процеса, през който преминаваме като група. И в усилието си да модерираме и водим групата към определено решение или резултат трябва да балансираме двете роли – на пълноправен участник, който има своето мнение и позиция и на водещия срещата, който да позволи на всички да се изявят. Понякога този баланс е много труден и се налага включването на безпристрастен, външен модератор, който да се погрижи за процеса и да позволи на екипа да се отдаде изцяло на съдържанието.

 

Екипът ни има опит във воденето на срещи – от вътрешно-екипни, до големи диалози на обществени теми. Нашето разбиране се базира на ролята на ‘домакини’ – стремим се да създадем такова пространство, в което участниците в срещата да постигнат своите намерения. Което да позволява да се чуят и изследват всички гледни точки и да се намери това, което обединява групата и за което тя има енергия да действа. Фокусираме се върху процеса, през който преминаваме като група, тъй като често той е определящ за крайния резултат от една среща.
ЕМПАТИЧЕН КОУЧИНГ ЗА ВИСШИ МЕНИДЖЪРИ

ЕМПАТИЧЕН КОУЧИНГ ЗА ВИСШИ МЕНИДЖЪРИ

Индивидуална работа с висшите мениджъри на компанията по конкретни работни казуси и ролята на лидера в процеса на комуникиране на стратегически цели и промени към екипите, служителите, бизнес партньорите. Използвайки методите на емпатията за висшите мениджъри става по-лесно да прокарат целите пред своите екипи и да преодолеят пасивната съпротива, която често спъва израстването на компаниите и израстването им към едно по-високо ниво.
ПОВЕЧЕ ИНОВАТИВНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ В РАБОТНИТЕ СРЕЩИ

ПОВЕЧЕ ИНОВАТИВНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ В РАБОТНИТЕ СРЕЩИ

Независимо дали се срещаме само с един колега или събираме 100 регионални представители, начинът, по който организираме, водим и обобщаваме срещите си е от изключително значение за резултатите от тях. Работим с бизнеса за развитие на умения за емпатично слушане, задаване на въздействащи въпроси, създаване на пространство за всички мнения да бъдат чути, ефективно обобщаване.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.