Препоръки

"Екипът на Communication Academy подкрепи ръководния екип на компанията в подготовката и провеждането на серия от стратегически срещи с мениджъри от регионалните ни звена. Емилия Илиева и Антон Вълков модерираха подготовката ни, в която успяхме да достигнем до структура и съдържание на предстоящите събирания на регионално ниво, които позволиха на всички участници да се изявят активно и да допринесат със своите идеи и предложения. Това ни подкрепи в задачата да бъдем по-близки до служителите си и да ги ангажираме повече с постигането на фирмените цели. Формулирането на силни и въздействащи въпроси като център на срещите, както и процесът за събиране и обобщаване на отговорите на служителите бяха едни от най-полезните и нови елементи в подхода, който те предложиха. Вдъхновени сме от новата енергия, която вкарваме в провеждането на редовни събирания и планираме да въведем този подход и на по-ниските нива в компанията. Благодарен съм на Емилия и Антон за отдадеността, подкрепата и професионалното отношение!"

Стефан Апостолов, Изпълнителен директор на ЧЕЗ

"Имах възможността и удоволствието да участвам в обучението Въведение в методите и практиката на лидерството на участие изнесено от Емилия Илиева и Антон Вълков от Communication Academy. Представените методи и подходи ми дадоха полезни нови идеи и възможности за организационна трансформация. Това беше постигнато най-вече чрез практическия подход на обучението - обсъждане на конкретни работни казуси наред с представянето на теорията, което ми помогна да постигна по-голяма осъзнатост за самата компания и моята роля като лидер в нея. За мен беше изключително полезно да се запозная с концепцията за лидерството на участието и да науча конкретни и практически приложими методи, които да подпомогнат отварянето на пространство за по-голямо участие и свързване на хората и на личностно ниво, отвъд формалните длъжности и роли. Това, според мен, е и един от начините за справяне със сериозните бизнес предизвикателства, пред които сме изправени всеки ден в ролята си на мениджъри и лидери. Искрено съм удовлетворен и от неформалната атмосфера и изградената сигурна среда за споделяне и учене, която успяхме да постигнем заедно с обучителите. Емилия и Антон подходиха сериозно и отговорно към своята работа и на практика живеят всекидневно концепциите, свързани с участието, в своя професионален и личен живот. Препоръчвам такъв формат на обучение и изживяване на всеки мениджър, който търси начини да въвлече и ангажира по-пълноценно хората в своята организация и е готов да изпробва нови и често предизвикателни методи на провеждане на срещи и разговори."

Стефан Апостолов, Изпълнителен директор на ЧЕЗ

"Communication Academy succeeded in creating training courses which are specific and relevant to the needs of our organization. The content of the trainings was extremely well presented and the feedback from the attendees was extremely positive. The presenter was very professional and the material was clear, concise and very practical. The trainer presented the training content in a way which allowed attendees to interact, while learning knowledge which can be applied both to their business roles and personal life. We are looking forward to working with Communication Academy again in the future and we do highly recommend them to other companies and individual clients."

HP България

"We are glad to certify that we have received an excellent quality of service by Communication Academy for our training. The training was comprised of theory and practice sessions in different topics as Anger management, Conflicts, Culture of Emotions and Self Empathy. It was guided with flair and charisma by the Communication Academy lectures and trainers and had a really notable positive impact on our team's everyday communication. Based on that we have achieved new heights in effectiveness of our work process. The experience of Communication Academy in organizing and facilitating of trainings, seminars and lectures, the availability of leading experts in its staff and the smooth teamwork led on our full satisfaction. We would gladly work again with Communication Academy and hereby recommend the same to other companies of all business sectors."

Vladan Popovic, Borealis L.A.T Bulgaria

"The approach of Communication Academy provided us with much more value than we could get from a traditional training and team building event. The trainers of Communication Academy have vast experience in applying modern tools like Open space, Art of Hosting, Circle work etc. that make training a shared space for growth and inspiration for everyone. The event that Communication Academy skillfully facilitated for us was our first Central and Eastern Europe team meeting and with no doubt we can say that it had a profound contribution to our team working style and the personal development of everyone of us. The “Together at the target” session (bows and arrows team building experience) helped us both to define our personal goals related with the company development and to practically realize that it is easier to achieve them as a team. We grow as individuals as we grow as a team. We learnt about participatory leadership and what it takes to be a good team. We received insights on how our operations can be more efficient, daily work more focused and team commitment higher. With their extensive experience, great performance as trainers and facilitators and special attention to understanding our business, Communication Academy will be our trusted facilitators in the future as well. Herewith we recommend Communication Academy to all companies that want to achieve better results."

ISACert

"Наскоро имахме възможност да проведем двумесечен групов коучинг за сплотяване на екипа заедно с Емилия Илиева-Крайнова от Communication Academy. Много ни допадна професионалният начин, по който тя проведе първоначалните срещи и фактът, че ни помогна да изясним и определим целите, върху които да се фокусираме. Процесът беше приятен, не отне много време, но за сметка на това имаше видими резултати още в самото начало. През цялото време имахме подкрепата на Емилия. В резултат на коучинга хората в екипа са значително по-сплотени и комуникират по-добре. При възможност бихме се обърнали отново към Еми и екипа й."

Илия Йорданов, Основател и Управител в Deed

"В следствие на участието си в курса нашите треньори се стремят да преподават както тенис умения на децата, така и да ги подкрепят да изразяват себе си и да си сътрудничат. Допълнително треньорите ни имат нов подход за справяне с трудни ситуации в работата с децата и посредством емпатия знаят как да откликват на нуждите им, запазвайки така трудния баланс между дисциплината и забавлението. Не на последно място емпатията към себе си считаме, че подкрепя всеки треньор да съхранява себе си в процеса на преподаване. Препоръчваме Communication Academy и обучителните курсове за развиване на умения за емпатични свързване при работа с деца на всички организации, които работят с подрастващото поколение на България. Ползите ще бъдат безценни."

Юлия Берберян, Председател на Тенис клуб Малееви

"Богатият опит и личната ангажираност на екипа на Communication Academy спомогна за това, младежите-доброволци по проекта "Бъди добрият герой" да усвоят нови знания за емпатично общуване и харизматично презентиране пред връстници. Професионализъмът, с който беше проведено обучението, ни дава основание да ви препоръчваме за добре обучаваща организация."

Петранка Недялкова, Директор Български Червен кръст